Cennik

Cena za korzystanie ze spersonalizowanej hotelowej aplikacji.

Hotel płaci abonament 1 PLN netto od pokoju na miesiąc

Cennik indywidualnej aplikacji – jeden hotel.

Cena indywidulanej, jednostkowej aplikacji dla hotelu.

Cennik dla Partnerów hotelu.

Oferta dla zewenętrznych atrakcji turystycznych.

SATYSFAKCJA GOŚCI HOTELOWYCH WZROST RENTOWNOŚCI HOTELU

 

 

Opis cennika w ExtraInHotel

 

 • Cennik ABONAMENT – 1 zł x ilość pokoi w hotelu. Dodatkowo, hotel zarabia 50% opłaty za wyświetlanie ofert zewnętrznych w swoim hotelu. Utrzymanie, rozwój, pomoc gratis.

 

 • Cennik SOLO – utworzenie indywidualnej aplikacji mobilnej dla hotelu. Cena 9999 zł. Utrzymanie aplikacji oraz hostingu, jeden miesiąc – 999 zł. Brak innych płatności. Aplikacja bez ograniczeń wyświetla oferty hotelu i z okolicy. Rozwój aplikacji oraz programowanie kolejnych funkcjonalności płatne na podstawie wycen zamawianych funkcjonalności. Pomoc gratis.

 

 • Cennik SOLO KLIK – utworzenie indywidualnej aplikacji mobilnej dla hotelu. Cena 4999 zł. Utrzymanie aplikacji oraz hostingu, jeden miesiąc – 499 zł. Cena za kliknięcie w atrakcję 0,5 zł. Dodatkowo, hotel zarabia 50% opłaty organizatorów atrakcji zewnętrznych za wyświetlanie ich ofert swoim gościom. Rozwój aplikacji oraz programowanie kolejnych funkcjonalności dodatkowo płatne na podstawie wycen zamawianych funkcjonalności. Pomoc gratis.

 

Zarejestruj swój hotel, dodaj atrakcje do wyświetlania i promuj je swoim gościom https://panel.extrainhotel.com/Account/Register

 

 

 

Cennik dla zewnętrznych organizatorów atrakcji turystycznych

 

 • Cennik EMISJA – Cena za wyświetlanie jednej atrakcji: 0,0041 zł x ilość dób x ilość pokoi w hotelu. 50% opłaty kierowana jest do hotelu, który udostępnił wyświetlanie.

 

 • Cennik KLIKCena za kliknięcie w atrakcję 0,5 zł. 50% opłaty kierowana jest do hotelu, który udostępnił wyświetlanie.

 

Do podanych cen należy dodać podatek VAT 23 %.

50% opłaty zewnętrznych organizatorów atrakcji turystycznych otrzymują hotele, w których dane atrakcje zostają wyświetlane.

 

 

Korzyści ze współpracy z ExtraInHotel

 

 • Komunikowanie gościom aktualnej oferty hotelowych atrakcji
 • Zapraszanie na hotelowe eventy
 • Promocja pobytów w przyszłości
 • Dodawanie atrakcji last minute czy happy hours z sygnałem PUSH
 • Prostsza komunikacja gości z obsługą hotelu oraz personelu z gośćmi
 • Większe bezpieczeństwo gości
 • Wyświetlanie gościom akceptowanych turystycznych atrakcji z okolic hotelu
 • Proste zarządzanie aplikacją, dostęp do danych statystycznych aktywności gości oraz automatyzacja procesów
 • Dodatkowy dochód z wyświetlania atrakcji zewnętrznych gościom hotelu
 • Płatność za efektywność i zaangażowanie gości hotelowych
 • Brak potrzeby indywidualnego tworzenia aplikacji hotelowej, oszczędność czasu i pieniędzy

 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Przykłady

Cennik  STANDARD

Stawka podstawowa za wyświetlanie atrakcji przez hotele
0,0041 zł netto*  x  ilość dób x  ilość pokoi  x  ilość atrakcji

 • Przykład 1:
  Cena emisji w 100 pokojowym hotelu, przez 30 dni 10 atrakcji :
  0,0041 zł  x 100 (pokoi)  x 30 ( dób) x 10 ( atrakcji)  = 123 zł netto
 • Przykład 2:
  Cena za 24 godziny jednej emisji w 100 pokojowym hotelu:
  0,0041 zł  x  1  x  1 x  100  = 0,41 zł netto
 • Przykład 3:
  Cena za 8 godzin jednej  emisji w 100 pokojowym hotelu:
  0,0041 zł  x  (8/24)  x  1  x  100 = 0,14 zł netto
 • Przykład 4:
  Cena za 1 godzinę i 15 minut jednej emisji w 100 pokojowym hotelu:
  (opłata naliczana jest za 2 godziny)
  0,0041 zł  x  (2/24)  x 1 x 100 = 0,04 zł netto

 

Cennik  STANDARD

Prowizja dla hotelu za wyświetlanie atrakcji partnerów. Hotele zarabiają 50% kwoty płaconej przez partnerów.

Stawka podstawowa za wyświetlanie jednej atrakcji partnera w hotelu
0,0041 zł netto* x  ilość dób x ilość pokoi  x ilość atrakcji

Przykład:

 1. Hotel X posiada 100 pokoi.
 2. Trzech partnerów zamawia promowanie swoich pojedynczych atrakcji w hotelu X na okres 30 dni.
 3. Cena wyświetlania jednej atrakcji każdego z partnerów wynosi 100 pokoi x 0,0041zł x 30 dni = 12,3 zł netto.
 4. ExtraInHotel otrzymuje od partnerów łącznie 3 x 100 x 0,0041 zł x 30 dni = 36,9 zł netto.
 5. Prowizja dla hotelu X od ExtraInHotel wynosi 50% x 36,9 = 18,45 zł netto

 

Cennik EMISJA– ceny dla Partnerów zewnętrznych hoteli

 

Stawka podstawowa za wyświetlanie zewnętrznych atrakcji w hotelu
0,0041 zł netto*  x  ilość dób x  ilość pokoi  x  ilość atrakcji

 • Przykład 1:
  Cena za 30 dni emisji ciągłej jednej atrakcji w 100 pokojowym hotelu:
  0,0041 zł  x 100 x 30 x 1 = 12,3 zł netto
 • Przykład 2:
  Cena za 30 dni emisji ciągłej jednej atrakcji w 5 hotelach 100 pokojowych:
  0,0041 zł  x 100 x 30 x 5 = 61,5 zł netto
 • Przykład 3:
  1. Partner zamawia wyświetlanie jednej atrakcji przez 24 godziny w dwóch hotelach.
  2. Hotele akceptują atrakcje partnera do wyświetlania.
  3. Hotel A ma 50 pokoi – koszt za 24 godziny emisji reklamy w tym hotelu to 0,0041 x 50 x 1 = 0,21 zł netto
  4. Hotel B ma 100 pokoi. Koszt za 24 godziny emisji reklamy w tym hotelu to 0,0041 x 100 x 1 = 0,41 zł netto
  5. Łączny koszt za 24 godziny emisji reklamy w obu hotelach jednej atrakcji wynosi: 0,21 zł + 0,41 zł  = 0,62 zł netto

 

Zarejestruj się jako atrakcja  turystyczna, dodaj swoje atrakcje i zaproś hotele do ich wyświetlania https://panel.extrainhotel.com/Account/Register

Opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę

(*wszystkie ceny zgodnie z Regulaminem Biznes są cenami netto i są zaokrąglane do 1 grosza w górę)

.