Cennik

Ceny dla Hoteli:


Stawka podstawowa za wyświetlanie atrakcji hotelu:
0,041 zł netto* / 24h / pokój

Opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę
 • Przykład 1:
  Koszt za 24 godziny emisji w 100 pokojowym hotelu:
  0,041 zł  x 100 x 1 = 4,10 zł netto
 • Przykład 2:
  Koszt za 8 godzin emisji w 100 pokojowym hotelu:
  0,041 zł  x 100 x (8/24) = 1,36 zł netto
 • Przykład 3:
  Koszt za 1 godzinę i 15 minut emisji w 100 pokojowym hotelu:
  (opłata naliczana jest za 2 godziny)
  0,041 zł  x 100 x (2/24) = 0,34 zł netto


Prowizja dla hotelu za wyświetlanie atrakcji partnerów:

50% ceny należnej usługodawcy od partnera – usługodawca płaci hotelowi za zgodę na wyświetlanie atrakcji partnera

 • Przykład:
  1. Hotel X posiada 100 pokojów.
  2. Trzech partnerów zamawia promowanie swoich atrakcji w hotelu X na okres 24 godzin.
  3. Cena wyświetlania atrakcji dla każdego z partnerów wynosi po 4,10 zł netto.
  4. Usługodawca otrzymuje od partnerów tytułem ceny łącznie 4,10 x 3 = 12,30 zł. Prowizja dla hotelu X od usługodawcy wynosi 12,30 / 2 = 6,15 zł netto


Ceny dla partnerów:


Stawka podstawowa za wyświetlanie atrakcji

0,041 zł netto / 24h / pokój

Opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę
 • Przykład:
  1. Partner zamawia wyświetlanie atrakcji przez 24 godziny w dwóch Hotelach.
  2. Hotele akceptują atrakcje partnera do wyświetlania.
  3. Hotel A ma 50 pokojów – koszt za 24 godziny emisji reklamy w tym hotelu to 0,041 x 50 x 1 = 2,05 zł netto
  4. Hotel B ma 100 pokojów. Koszt za 24 godziny emisji reklamy w tym hotelu to 0,041 x 100 x 1 = 4,10 zł netto
  5. Łączny koszt za 24 godziny emisji reklamy w obu hotelach wynosi: 2
  ,05 zł + 4,10 zł = 6,15 zł netto

 

(*wszystkie Ceny zgodnie z Regulaminem Biznes są cenami netto i są zaokrąglane do 1 grosza w górę)